Cestovní pojištění

Jak moc je cestovní pojištění důležité snad ani nemá smysl zdůrazňovat. Bez něj je každý výlet do zahraničí příliš riskantní, takže jeho sjednání většina z nás bere jako samozřejmost, což je správné. Pojďme se teď podívat na některé detaily, specifika cest do zemí Evropské unie a hlavně na krytí sportovních a rizikových aktivit.

Mezi klíčové součásti tohoto produktu patří pojištění léčebných výloh, bez kterého je každá cesta potenciální problém. Stejně tak jsou standardem i asistenční služby, repatriace či převoz ostatků zpět do vlasti.

Sjednávejte i pro EU

Ačkoliv můžete využít systému veřejného zdravotnictví v zemích EU, nespoléhejte na to. Tady jsou důvody, proč:

  • Budete platit spoluúčast běžnou v té které zemi.
  • Některé zákroky budete muset platit předem, takže s sebou potáhnete balík peněz.
  • Nedostanete k dispozici asistenční služby, které jsou velmi užitečné.
  • I další různá připojištění zůstanou mimo váš dosah, hlavně odpovědnosti.

Různá místa, různá cena

Pro cestovní pojistku je běžné, že se její cena určuje mnoha faktory, mezi jinými hlavně podle toho, pro jakou územní platnost ji chcete sjednat. Specifickým produktem je cest.poj. pro území České republiky, to je ale opravdu zcela odlišné, protože hlavní idea, bezplatná zdravotní péče, je přístupná každému občanovi ČR, nemusí se připojišťovat.

Takže zbývá rozdělení na naše vzdálenější a blízké okolí, které můžeme shrnout pod Evropu a některé oblíbené a běžné destinace v její těsné blízkosti, jako je Tunisko, Izrael a podobně, kde nehrozí žádná zvýšená rizika.

Těmi vzdálenějšími destinacemi je vlastně celý svět, často ještě rozdělený na plnohodnotnou a „odlehčenou“ variantu. Ta odlehčená většinou obsahuje svět bez Spojených států amerických, případně dalších států Commonwealthu (Austráli, Kanada, Nový Zéland,…). Úplně celý svět je pak samozřejmě nejdražší, proto vždy volte takový balíček, který vám postačí.

Připojištění

Patříte-li k opatrnějším cestovatelům, dost možná využijete i některou z nabídky připojištění, která kryjí především menší a ne tak kritické události:

  • Ztrátu, odcizení nebo zničení zavazadel či dokladů.
  • Úraz s trvalými následky.
  • Stornopoplatky a nevyužité dny dovolené
  • Výrazně doporučuji sjednat i připojištění odpovědnosti.
Posted in Pojištění by admin at Květen 1st, 2011.

Comments are closed.